Tjänster


NYHET!

Du kan nu välja att bli coachad online via Skype.

Du sparar tid och pengar genom att på ett tryggt sätt ha din session där det passar dig bäst. Det enda du behöver är en dator och internet.
COACHNING, FÖR VEM?


Som psykologisk coach kan jag omvandla den kunskap och teori jag fått från positiv psykologi, kognitiv neurovetenskap och mental träning till praktik. Genom evidensbasrade metoder är syftet att främja en långvarig och positiv förändrining.


Så vem kan då gynnas av att anlita en coach? Svaret är enkelt, nästan alla som ska genomgå en stor förändring gynnas av att ha en coach vid sin sida. Det är nämligen myckte vanligt att förändringar som vi gör på egen hand blir kortvariga. Efter en tid återgår vi till det gamla onöskade beteendet eller livsstilen som vi kämpat hårt för att förändra. Det finns många förklaringar till varför det blir så. Det kan handla om brister i målsättning, avsaknad av en plan, låg motivation eller att vi helt enkelt inte klarat av att skapa en ny rutin. En av mina uppgifter som coach är att hjälpa till att göra klienters förändringar permanenta, detta genom att fokusera på motivation, målsättning och skapandet av rutiner och struktur.


Målsättning, motivation, autonomi, personlig utveckling och styrkor är nyckelord som är mycket viktiga och ständigt återkommande i coachningprocessen med alla klienter utan undantag.


COACHNING ELLER TERAPI?

Vad det är för skillnaden mellan coachning och terapi? Detta är en fråga som dyker upp med jämna mellanrum. Skillnaden är större än vad många tror. Terapi är oftast problemfokuserat, patienten har ett problem som ger oönskade konsekvenser i hans eller hennes liv. Under terapin fokuserar man på problemet, försöker hitta en förklaring till varför det uppstått och skapar på så sätt en förståelse och insikt hos patienten. Coachning å andra sidan är en problemlösnings fokuserad metod. Medan terapi riktar sig till psykologiskt sjuka och nedsatta individer så riktar sig coachning till individer som är psykiskt friska. Friska personer som ändå behöver stöttning för att lösa problem eller skapa en förändring i sitt liv.


Vanliga anledningar till att söka coachning är att man har en önskan om att sluta röka, gå ned i vikt, bli mer hälsosam, bli gladare, uppleva mindre stress, nå framgång i karriären eller  lyckas i sin idrott.  Coachning är dock inte begränsad till dessa områden. Alla som vill göra en förändring i sitt liv och som känner behov av extra resurser på vägen kan gynnas av coachning för att nå önskad förändring.


Under coachningens gång läggs fokus på styrkor, resurser och möjlighter.  Vi är inte speciellt intresserade av att lägga tid på varför ett problem har uppstått utan riktar istället mest fokus på vad vi ska göra för att lösa problemet. Med kraftfulla frågor, tydliga mål och  effektfulla interventioner jobbar vi med en tydlig riktning framåt.
COACHNING I PRAKTIKEN

Innan sessionerna kan påbörjas är det viktigt att vi pratats vid, antingen över skype, i telefonen eller i ett möte. Detta samtal är viktigt för att du ska få mer information om vad coachningen innebär och hur det går till. Det första samtalet är även viktigt så att jag får en bild av dig och vad det är du vill åstadkomma så att jag kan bedömma om coachning, som metod, är fördelaktigt för dig eller inte.  Första samtalet är alltså till för din trygghet. Innan du bokar in sessioner så ska du veta vad det är du får, och jag ska  säkerställa att coachning är en metod som passar dig.


Vanligast är  att lägga upp en plan redan vid första samtalet eller första sessionen. Då bestämmer vi gemensamt hur många sessioner vi ska anpassa vårt arbete efter.  Oftast ses vi sedan en gång i veckan. Tiden mellan våra möten ska vara en aktiv tid för dig, det är då den verkliga förändringen i ditt liv sker. Effekten av coachningen är starkt beroende av dig, din inställning och ditt engagemang. Det är du som besitter både kunskap om ditt liv och viljan att förändras, hur du väljer att engagera dig under och mellan sessionerna blir avgörande för vilket resultat vi når.   SKILLNAD PÅ COACH OCH COACH?


Psykologisk coach är min titel. Den har jag fått genom att utbilda mig på programmet psykologisk coach på Skövde högskola. Att jag är en akademiskt utbildad coach innebär en större trygghet för mina klienter. Metoderna, metodiken och verktygen som används under våra samtal är förankrade i vetenskap och har evidensbaserad status.  När du ska välja en framtida coach kan det vara bra att alltid kontrollera vederbörandes utbildning, den kan nämligen variera från en endagskurs till flera års utbildning. Variationen i utbildningslängd innebär att det kan vara mycket stor skillnad i olika coachers kompetens, trots att dom tar ut samma priser i sin verksamhet. Kompetensen är det du som klient betalar för, så nöj dig inte förrän du hittat någon som erbjuder hög kompetens och trygga metoder.

Tveka inte att kontakta mig för bokningar eller frågor! E-post: info@mybestself.se,  mobilnummer: 0733-440102