Prestation på hästryggenDAGS FÖR EN FÖRÄNDRING INOM RIDSPORTEN?Ridning är en otroligt tuff sport där konkurrensen ofta är stenhård.

Det finns oändligt många talanger i ridsverige men långt ifrån alla kommer ta sig till toppen. Bristande motivation, lågt självförtroende, stress och oro inför och under prestationer och avsaknad av målsättning är faktorer som påverkar vem som når toppen och vem som försvinner på vägen. Min vision är att inspirera till ett förändrat tänk och agerande hos svenska ryttare.


Det börjar ske en förändring och många stora ryttare har insett vikten av att vara stark, inte bara fysiskt utan också mentalt. Jag vill vara med och se till att förändringen inte bara når dagens stjärnor utan även morgondagens.


Vill du vara med på förändringen?  Kom  på föreläsningar där teori varvas med praktiska övningar i syfte att inspirera och tillhandahålla verktyg för personlig utveckling. Alla övningar har vetenskaplig förankring och är evidensbaserade. Föreläsningarna bygger på forskning från idrottspsykologi, mental träning, positiv psykologi och psykologisk coachning. Är du Satsande tävlingsryttare  eller ryttare på hobbynivå?  Föreläsningarna är till för alla som vill nå utveckling och stärka sig själva, i sin ridning och kanske också på andra plan i livet.

COACHNING FÖR BÄTTRE PRESTATIONER


Stress, osäkerhet, spänning och oro är exempel på tillstånd som påverkar ryttarens-  och indirekt också våra hästars förmåga att prestera. Hästar är flykt- och flockdjur som påverkas mycket starkt av sin ryttares sinnestillstånd. Många ryttare tränar hårt och investerar mycket tid och pengar men når ändå inte den utveckling som han eller hon hoppats på. Ofta glömmer vi den mentala faktorn när vi ska utvärdera och hitta lösningar på våra ridproblem.


Genom coachning kan vi kartlägga vilka faktorer som påverkar vår prestation och utveckling. Vanligen finns områden som fungerar bra och områden som behöver stärkas. Det huvudsakliga målet med våra samtal är att skapa positiva förändringar som främjar din utvecklingg. Coachning är indivibaserat och skiljer sig därför åt från varje klient. Beroende på mål och önskemål skräddarsys ett upplägg som passar just dig, dina mål och dina behov.


Exempel på vanliga områden inom coachning av ryttare:


Stresshantering

Tankemönster

Öka motivation

Mål och planering

Optimera prestationer

Kartlägga styrkor och brister

Öka självförtroende


Läs mer om coachning här.
Inbjudan till höstens kurser

 VILL NI BOKA FÖRELÄSNINGAR ELLER KURSDAGAR? NI KAN SKRÄDDARSY ERT EGET INNEHÅLL ELLER VÄLJ BLAND STANDARDFÖRELÄSNINGARNA.


  • TANKA RÄTT TANKAR
  • MOTIVATION OCH MÅL
  • RIDSPORT OCH VÅLMÅENDE
  • FÖRBEREDA FÖR FRAMGÅNG

Tveka inte att kontakta mig för bokningar eller frågor! E-post: info@mybestself.se,  mobilnummer: 0733-440102